Supportcenter

Skapa och genomför prov

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:19PM CET
Kartläggaren har prov i tre olika ämnen: svenska, engelska och matematik.

Elevproven består av förtest och eftertest för varje ämne och årskurs. Normalt sett görs förtestet vid skolstart medan eftertestet görs när man anser sig ha tillhandhållit så mycket undervisning att det är lämpligt att mäta elevernas framsteg. Detta kan t.ex. vara före jul eller påsk.

Elevprov ska skapas i god tid innan de genomförs. När ett prov skapas anger man vilket prov det gäller, vilka elever som ska göra det, samt datum för provet. Programmet skapar då en PIN-kod som gäller för det enskilda provet.

Observera att PIN-koden gäller för provet, inte för varje enskild elev. Den är alltså gemensam för alla elever som ska göra det aktuella provet. Läs mer om hur elevproven genomförs i nästa avsnitt.

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete