Supportcenter

Logga in och starta prov - Elev

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:20PM CET
Elever som ska genomföra ett prov går till webbsidan  www.kartlaggaren.se
  • Loggar in som ELEV (HTML)
  • Väljer län/region, skola och ämne
  • Skriver in PIN-koden OBS! Läraren måste själv se till att eleverna får tillgång till PIN-koden.
  • Väljer klass och elev

Efter inloggning får eleven ett välkomstmeddelande med några praktiska upplysningar innan provet sätts igång.

Varje delprov börjar med en instruktion. Alla instruktioner är ljudinspelade. När instruktionerna har uppfattats klickar eleven på Demo-knappen (i språkproven). Demonstrationen kan upprepas så många gånger som eleven önskar innan provet startas genom att eleven klickar på Starta provet.

Eleven vägleds genom provet i en bestämd ordningsföljd. När en uppgift har besvarats är det inte möjligt att gå tillbaka och ändra på svaret. Det är därför viktigt att arbeta noggrant och koncentrerat under hela provet.

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete