Supportcenter

Tolkning av normativt resultat

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:22PM CET
Resultatet av ett prov visas under Elevprofiler och Arbetsplaner (IAP) som procent av normen (det nationella genomsnittet) för varje ämne och varje delprov. Ett resultat på 100 % betyder alltså att resultatet är identiskt med det nationella genomsnittet för den årskursen. Ett resultat på 130 % betyder att eleven har 30 % fler rätta svar än det nationella genomsnittet, medan ett resultat på 70 % betyder att eleven har svarat rätt på 70 % av vad genomsnittseleven har klarat.

Normen är inte ett betyg, utan vad vi definierar som baskunskaper i de tre ämnena svenska, engelska och matematik. Detta överensstämmer inte nödvändigtvis med läroplanens beskrivning av baskunskaper.

Kartläggarens prov har främst byggts upp för att upptäcka inlärningssvårigheter inom de specifika ämnena, och vi rekommenderar att elever som får mycket låga poäng i Kartläggaren får extra hjälp. Det är viktigt att understryka att
Kartläggaren inte är ett diagnostiskt verktyg som kan påvisa specifika inlärningssvårigheter, utan ett sållningsverktyg som påvisar tecken på eventuella svårigheter inom de olika ämnena.

Men Kartläggaren ger också en god bild av elevernas nivå när de får högre poäng än genomsnittet. Systemet kan därför vara ett hjälpmedel i skolans vidarearbete med att erbjuda även de ämnesstarka eleverna ett bra undervisningsprogram.

De kategorier och gränser som används i Kartläggaren är upplagda som avvikelse från normen (genomsnittet) och bestäms bland annat utifrån antalet elever i de olika kategorierna. Det exakta antalet elever i varje kategori varierar något från delprov till delprov. Kategorierna skapar en grundindelning av elever som kan användas som rekommenderat i kontrollåtgärderna, bl.a. med IAP-erna.


 

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete