Supportcenter

Utskrift av elevprofiler

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:23PM CET
Det är möjligt att skriva ut elevprofilen eller elevprofilerna i urvalet genom att klicka på "Spara som pdf och skriv ut" -knappen uppe till höger. All utskrift sker till en pdf-fil och måste därför sparas på datorn om man skulle vilja skriva ut även på papper.

Det är bara möjligt att skriva ut både för och eftertest när båda proven har genomförts.

Efter att man har tryckt på Skriv ut öppnas ett fönster som visar hur utskriften kommer att se ut.En vanlig utskrift skriver ut stapeldiagrammet med kategorier och procentpoäng vid sidan av. Valet Utskrift med detaljer innebär att det utöver detta tillkommer ett diagram med en detaljerad översikt över resultaten i varje delprov. Utskriften ryms dock ändå inom ramen för ett A4-ark.

Valet Utskrift för enskilda elever innebär att alla eleverna i urvalet skrivs ut efter varandra i en följd. Detta val är bara tillgängligt när klass har valts bland filtren på vänster sida, detta för att begränsa risken för att sätta igång en potentiellt mycket krävande utskrift.

Det är inte möjligt att skriva ut nuvarande och tidigare läsår på samma gång. För att skriva ut resultatet från ett tidigare läsår ska Visa bara tidigare år markeras efter att ett tidigare år valts.

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete