Supportcenter

Individuella arbetsplaner (IAP-er)

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:23PM CET
Förtestets resultat utgör grunden för vilken nivå eleven bör lägga sig på i sitt vidarearbete i ämnet. Baserat på förtestet genereras en automatisk individuell arbetsplan (IAP) som ger rekommendationer för vidare arbete i mystudywebs läromedel.

1. Välj först ämne, årskurs och klass.
2. Markera därefter den eller de elever du vill se IAP för.
3. Klicka på "Arbetsplaner (IAP)"

Efter att ett förtest har genomförts fyller läraren i följande fält innan en IAP sparas och eventuellt skrivs ut:
  • Tilläggsförslag (fylls ev. i av lärare)
  • Arbetsmetoder (fylls ev. i av lärare)
  • Utvärdering (fylls ev. i av lärare)
En IAP som har ändrats kan sparas lokalt på lärarens dator eller skolans server. Var uppmärksam på var du sparar filen eftersom den sparas som en textfil, tillgänglig för alla som har tillgång till platsen den sparats på.

Skriva ut IAP
Det är möjligt att skriva ut IAP genom att klicka på "Skriv ut och spara som pdf" då öppnas ett fönster som visas hur utskriften kommer att se ut.

Exportera IAP till mystudyweb
I denna artikel kan du läsa mer om hur du exporterar elevens IAP förslag till mystudyweb. Klicka här.

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete