Supportcenter

Inledning

Senast uppdaterat: Jan 28, 2018 09:07PM CET
Kartläggaren är ett komplett, nätbaserat utvärderings- och rådgivningsverktyg för grundämnena svenska, engelska och matematik, som kan användas på alla undervisningsnivåer från mellanstadiet (årskurs 4) till år 1 i gymnasieskolan.
 
Här följer några av grundfunktionerna i Kartläggaren:
  • Kartläggaren innehåller ett komplett system med förtest och eftertest för ämnena svenska, engelska och matematik.
  • Resultaten visas i Lärarmodulen direkt efter att eleverna har genomfört ett prov.
  • IAP-er med konkreta undervisningsförslag genereras för varje elev, oavsett funktionsnivå.
  • Alla elevprofiler och alla IAP-er genereras direkt från programmet – utan att resultaten behöver skrivas in manuellt.
  • I analysdelen kan lämpliga gruppindelningar upprättas för effektiv undervisning av elever med liknande elevprofiler.
  • Proven är utformade för att kunna genomföras inom 45-60 minuter, med eller utan läraröversyn.
  • Provprogrammet  är enkelt att använda och kräver ingen genomgång. Instruktioner till eleven finns direkt i provet och varje delprov inleds med en enkel demonstration.
  • Kartläggaren kan kompletteras med ett omfattande undervisningsmaterial ifrån mystudyweb genom att teckna ett pluspaket. De individuella IAPer som Kartläggaren skapade är direkt kopplade till lämpliga lektioner och övningar i mystudeywebs material.

 

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete