Supportcenter

Komma igång med Kartläggaren

Senast uppdaterat: Jan 26, 2018 01:18PM CET
Systemet som benämns som Kartläggaren består egentligen av två webbprogram: Kartläggaren Elev och Kartläggaren Lärare. Oftast används den övergripande benämningen Kartläggaren, men vid behov skiljer vi mellan de olika modulerna.
 • Kartläggaren Elev innehåller själva provmaterialet. Eleverna har tillgång endast till detta program, och lärare kontrollerar åtkomsten via lärarmodulen. Lärarna kan också använda denna del för att ta del av innehållet i elevproven..
 • Kartläggaren Lärare innehåller funktioner för analys av provresultat. Endast lärare och auktoriserad personal har tillgång till Kartläggaren Lärare. Skolans administratör (installationsansvarig) ger den enskilda läraren åtkomst i form av användarnamn och lösenord.

Inloggning till bägge programmen görs genom www.kartlaggaren.se där det även finns ytterligare information om Kartläggaren samt ett antal instruktionsfilmer. 

FÖRSTA INLOGGNING

När du loggar in på Kartläggaren Lärare visas följande skärmbild:




Överst ser du skolans namn, ditt användarnamn och din registrerade roll i systemet. 


Arbetsgång Kartläggaren
Här följer en beskrivning av den normala arbetsgången vid användning av Kartläggaren. Varje punkt beskrivs i närmare detalj senare i denna bruksanvisning.
 
 1. Skolans administratör registrerar lärare som användare i Lärarmodulen.
 2. Administrera prov: Skapa och administrera elevprov i Lärarmodulen. Prov ska skapas i god tid innan de ska utföras genom att specificera datum då proven ska vara tillgängliga.
 3. Eleverna genomför proven.
 4. När proven genomförts kan resultaten analyseras i Lärarmodulen. Följande funktioner är centrala:
  • Elevprofiler: Visar resultat grafiskt i förhållande till normen (nationellt genomsnitt)
  • IAP-er: Ger förslag till individuella arbetsplaner enligt provresultaten
  • Exportera resultat: Exportera samtliga elevresultat till Excel.

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete