Supportcenter

ANALYS AV ELEVRESULTAT

 • Tolkning av normativt resultat

  Resultatet av ett prov visas under Elevprofiler och Arbetsplaner (IAP) som procent av normen (det nationella g...

  Jan 26, 2018 01:22PM CET
 • Elevprofiler

  Elevprofiler När en elev har genomfört ett prov i Kartläggaren kan läraren grafiskt se en elev eller en grupp...

  Jan 26, 2018 01:22PM CET
 • Utskrift av elevprofiler

  Det är möjligt att skriva ut elevprofilen eller elevprofilerna i urvalet genom att klicka på "Spara som pdf oc...

  Jan 26, 2018 01:23PM CET
 • Individuella arbetsplaner (IAP-er)

  Förtestets resultat utgör grunden för vilken nivå eleven bör lägga sig på i sitt vidarearbete i ämnet. Baserat...

  Jan 26, 2018 01:23PM CET
 • Export av resultat till Excel

  Resultaten från elevproven kan exporteras till Excel. Logga in som lärare på kartlaggaren.se Klicka på E...

  Dec 11, 2018 10:00AM CET
 • Export av individuella arbetsplaner (IAP)

  Det är möjligt att exportera en elevs Individuella arbetsplan (IAP) direkt till mystudyweb. När eleven sedan l...

  Jan 26, 2018 01:24PM CET
 • Spara en hel klass elevprofiler i en pdf

  När en klass eller en grupp elever har genomfört ett prov i Kartläggaren kan läraren grafiskt se hela gruppens...

  Sep 21, 2018 01:26PM CEST
 • Elevprofiler - jämföra resultat: förtest - eftertest

  Jämföra resultat över tid När en elev har genomfört både förtest och eftertest i Kartläggaren kan läraren gra...

  Dec 20, 2018 11:34AM CET

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete